ARAPÇA DİL YETERLİLİK SINAVI (ADYS)

Kamu ve özel sektörde bünyesinde Arapça bilen personel istihdamı ihtiyacında yaşanan önemli sorunlardan birisi işe başvuran bireylerin Arapça dil becerilerinin seviyesi ile ilgili belirtiş oldukları beyanlarının doğruluklarının kontrolüdür. Akdem Sınav Merkezi bu zorlukların aşılması noktasında kurumlara çözüm ortağı olarak hizmet sunmakta, kurumların talebine göre adaylara özel sınav yapıları da oluşturarak ölçme ve değerlendirme sürecini yönetmektedir.

Dilin dört temel becerisinin ölçüldüğü sınavlarda hizmeti talep eden kurumun isteklerine göre tematik alanda da ölçümler yapılmakta adayların o alandaki dil seviyesi belirlenmektedir. Bankacılık, medya, telekomünikasyon, sağlık, havacılık, güvenlik sektörlerinde Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden de birçok kuruma hizmet sağlayan Akdem Sınav Merkezi, bu alanda yapmış olduğu sınav uygulamaları ile öncü bir rol edinmiştir.

Özel eğitim kurumları ve yabancı dil projesi uygulayan okulların da yabacı dil eğitimlerini ölçümlendiren Akdem Sınav Merkezi, kurulduğu günden bu güne kadar 10.000’i aşkın kişinin dil seviyesi ile ilgili sınav uygulaması gerçekleştirmiştir.

Sınav sonucunda verilen ADYS belge örneği için tıklayınız (Türkçe)

Sınav sonucunda verilen APT belge örneği için tıklayınız (İngilizce)