HAKKIMIZDA

Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının bir markası olarak 2018 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan “Akdem Sınav Merkezi”, Yabancılara Arapça ve Türkçe öğretimi alanında ölçme ve değerlendirme konusunda öncü bir kurum olarak hizmet vermektedir.

Türkiye’de ve dünya genelinde birçok kurum, Arapçayı ileri seviyede bilen personel arayışına girmekte, kendisine gelen başvurularda adayların Arapça dil seviyesi ile bu alandaki yeterliliğini ölçmek istemekte ancak bu konuda çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Akdem Sınav Merkezi bu zorlukların aşılması noktasında çözüm ortağı olmak, objektif kriterlere göre ve profesyonel raporlamalarla dil alanında seviye tespit sınavları yaparak kurumların İK birimlerine destek vermek amacıyla yola çıkmıştır.

Akdem Sınav Merkezi’nin kurulmasındaki temel amaçlardan birisi eğitim ve iş dünyası arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu dili nitelikli seviyede kullanabilen personel adaylarını belirlemek ve onların uygun sahalarda istihdam edilmelerine destek olabilmek hedeflenmiştir. 

Akdem Sınav Merkezi uygulamış olduğu YKS, YDS ve YÖKDİL Deneme sınavlarının yanı sıra, eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğretimi durum tespit çalışmaları için yapmış olduğu deneme sınavları ile önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Akdem Sınav Merkezi Nasıl Bir Hizmet Sunmaktadır?

Akdem Sınav Merkezi,

  • Bireylere
  • Eğitim kurumlarına
  • Şirketlere 
  • Sivil toplum kuruluşlarına Arapça dil seviyelerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirme yapmakta;
  •  
  • Özgün deneme sınavları,
  • Seviye Belirleme Sınavları,
  • Yazılı sınavlar,
  • Sözlü mülakatlar icra ederek bunların sonuçlarını belgeleyip sertifikalandırmakta ve kurumlara bu konuda ayrıntılı raporlar sunmaktadır.

Bünyesindeki uzman sınav kadrosuyla profesyonel düzeyde hizmet sunan Akdem Sınav Merkezi, Avrupa Dil Standartlarını temel alarak yabancı dil seviyesini net ve anlaşılır ölçeklerle tespit edip bu konuda objektif raporlamalar yapmaktadır. Akdem Sınav Merkezinden alınacak Arapça Dil Yeterlilik Sınavı (ADYS) Sonuç Belgesi, kişinin dile dair bilgi ve becerisinin ne düzeyde olduğunu göstermekte ve ona, bir işe başvururken sahip olduğu dil becerisini sergileme olanağı vermektedir. Böylece kişinin dil yeterliliğini kanıtlama konusunda büyük avantaj sağlamaktadır.

Dilin dört temel becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen sınav türleri ile Akdem Sınav Merkezi Türkiye’de bu kapsamda hizmet veren en büyük merkezdir. Farklı üniversitelerin ve kurumların da sınavlarını icra eden Akdem Sınav Merkezi özellikle Arapça Dil seviyesini ölçümlemekte alanın en iddialı kuruluşudur.